รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกลาซาล ฝั่งขาออก และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกลาซาล ฝั่งขาเข้าและขาออก

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกลาซาล ฝั่งขาออก และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกลาซาล ฝั่งขาเข้าและขาออก วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว)  2 ช่องจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกลาซาล ฝั่งขาออก ระยะทาง 300 เมตร และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกลาซาล ฝั่งขาเข้าและขาออก  เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตสำเร็จรูป (Cross Beam) สำหรับสถานีศรีลาซาล  โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน และไม่สามารถใช้ช่องจราจรบนสะพานข้ามแยกลาซาลได้  ทั้งนี้ ซอยศรีด่าน 24 สามารถเข้า – ออก ได้ตามปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก

การปิดเบี่ยงจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555  และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

……………………………………………………………