รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน กศน. ณ จังหวัดบุรีรัมย์

นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน กศน. และเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีนายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

……………………………………………………………………….