รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นางมีนา กิตติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นายสุรพลวงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นายผดุงฉัตร ไวทยกุล นายกสมาคมครูเอกชนพะเยา ผู้บริหารและบุคลากร กศน. จังหวัดพะเยาเข้าร่วม
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย กศน. WOW ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้นำนโยบาย กศน. wow มาปฏิบัติในพื้นที่ได้ครบทั้ง 6 wow สามารถปรับตัวเพื่อจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายเพิ่มเติมในการผลักดัน Onie Online Commerce Center (OOCC) หรือ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ของ กศน. ให้ก้าวไปในระดับประเทศ สู่การจดสิทธิบัตร ของสินค้า กศน. ทั่วประเทศ และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำชับการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดพะเยา

…………………………………………………………………………