“ก.พ.ร. พาสื่อลงพื้นที่ดูงาน หมู่บ้านต้นแบบพิชิตความยากจน จ.นครราชสีมา”

นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำทีมสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน” ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการวังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิตความยากจน ต.ธารประสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่ เมื่อเร็วๆ นี้