“ก.พ.ร. พาสื่อลงพื้นที่ดูงาน โครงการบริหารจัดการน้ำ จ.อยุธยา”

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พาสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน” ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่ เมื่อเร็วๆ นี้