กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 18 แห่ง ขายทรัพย์ได้กว่า 296 ล้านบาท

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 กรมบังคับคดี จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น สาขาพล และจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ ซึ่งผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จำนวน 244 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 296,445,000 บาท

การขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดการขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความแออัด ด้วยการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร มีการลงทะเบียนเข้าออกผ่านทางระบบไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

………………………………………………………..