รวมพลังทำความดี!!! ปส. ปลุกกระแสจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน “ปรมาณูรวมพลัง ปลูกกล้าสร้างป่า อาสามาลุยเลน”

วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำทีมผู้บริหารพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กว่า 150 คน อาสาทำความดี ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน ในกิจกรรม “ปรมาณูรวมพลัง ปลูกกล้าสร้างป่าอาสามาลุยเลน” ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

ดร. อัจฉรา กล่าวว่า ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล มีคุณประโยชน์มากมายต่อประชากร และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนกลับเสื่อมสภาพและลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยอย่างยิ่งการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ปส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ “ปรมาณูรวมพลัง ปลูกกล้าสร้างป่า อาสามาลุยเลน” ให้ข้าราชการและบุคลากร ปส. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลน ช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะให้แก่บุคลากร

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธานของสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และร่วมสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ร่วมกันทำความดีเพื่อประเทศชาติ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย