รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายภารกิจ กศน.และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 พร้อมทั้งปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน.ทั่วประเทศทางออนไลน์ facebook live ณ เรือนมิชชั่นนารี(บ้านฝรั่ง) สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมชื่นชม กศน.จังหวัดแพร่ ในการจัดการศึกษาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั้งชื่นชมผลคะแนนเฉลี่ยในการสอบที่อยู่แถวหน้าของระดับประเทศ

…………………………………………….