โครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม“ เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (วันที่ 8 ของโครงการ)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เริ่มแจกระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 300 กล่องต่อวัน (วันที่ 8 ของโครงการ) โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตดุสิต มาช่วยจัดระเบียบตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมสรรพสามิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

…………………………………………………………