พาณิชย์ “ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application น้ำมันเต็มลิตร” พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ที่ App Store และ Play Store

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application น้ำมันเต็มลิตร” ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน  ได้เริ่มดำเนินการโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  โดยผลักดันให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (คลังน้ำมัน)  และผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 (สถานีบริการน้ำมัน) ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ  และมีการพัฒนาปรับปรุงให้โครงการฯ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันที่เป็นสถานีหลักรายใหญ่ๆ ของประเทศ อย่างต่อเนื่อง โครงการ  “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” เป็นโครงการที่กำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการให้ถูกต้อง และได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณและราคา เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง  และปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 3,700 แห่ง ทั่วประเทศ

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการค้า อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ทำให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และ มั่นใจในการเข้ารับบริการในสถานีบริการน้ำมันต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดทำ Application “น้ำมันเต็มลิตร” ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่ประชาชนได้ทราบว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับป้ายน้ำมันเต็มลิตรตั้งอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศไทย อันจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานีบริการน้ำมันในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า Application “น้ำมัน เต็มลิตร” สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยได้เป็นอย่างดี ด้วยการใช้งานที่ง่ายบน smart phone ทุกระบบ เพียงเปิด Application ขึ้นมาก็สามารถอกเราได้ว่ามีสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ ณ ตำแหน่งใดบ้าง ไม่ใช่แค่สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรเท่านั้น แต่ยังบอกถึงตำแหน่งของสถานีบริการน้ำมันของผู้ให้บริการที่ร่วมกับเรา  นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการโดยระบุชื่อสถานีบริการ, ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง, ชนิดเชื้อเพลิง (น้ำมัน, LPG, NGV), ร้านค้าสะดวกซื้อ ธนาคาร และตู้กดเงินสด ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการนั้นๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค”

Application น้ำมันเต็มลิตร สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ IOS และ Android พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ที่ App Store และ Play Store เพียงค้นหาคำว่า “น้ำมันเต็มลิตร”

     

*******************************