สำนักงานประชาสัมพันธ์นนทบุรี และภาคีเครือข่าย ปลูกต้นไม้ กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้าน

วันที่ 24 มิ.ย. 2563  ณ ถนนทางหลวง​ชนบทนบ 3015 ​สายกำนันสุรสีห์ฯ นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กรรมการ กต.ตร.นนทบุรี, นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือข่าย ดร.วิทยา เจียร์พันธ์ ประธานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวันนทบุรี และคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว ณ ถนนสายกำนันสุร​สีห์​ ศรีอินทร์​สุ​ทธิ์​ จำนวน 100 ต้น อาทิ ต้นพะยูง ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นหมากแดง เป็นต้น สำหรับการปลูกต้นไม้ครั้งต่อไป เดือน กรกฎาคม​ 2563 จำนวน 100 ต้น

จึงขอเชิญชวน​ประชาชน​ชาวนนทบุรี​ ร่วมปลูกต้นไม้​ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้าน โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 100 ต้น เพื่อช่วยกันพื้นที่สีเขียว ต่อไป

…………………………………………………….