นายกรัฐมนตรี เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง

นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ด้วยจุดเด่น ธาราบำบัดด้วยน้ำแร่อุ่น เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาเสริมการรักษา ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ จ.ระนอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง ที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างชาติ ด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาเสริมการรักษา ด้วยระบบธาราบำบัดด้วยน้ำแร่อุ่น ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินการ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยได้มีการดำเนินงานเพื่อรองรับ อาทิ จัดทำระบบประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ  พัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนนำร่อง 7 จังหวัด ขยายเวลาพำนักในไทย การพัฒนามาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพ จัดทำแพคเกจสุขภาพ พัฒนาสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นที่ จ.ระนองเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ได้พัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว ลักษณะพิเศษของน้ำพุร้อนที่นี่คือไม่มีสารกำมะถัน ทำให้ไม่มีกลิ่นแตกต่างจากที่อื่น ซึ่งการแช่น้ำอุ่น น้ำพุร้อน น้ำแร่ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย รักษาโรคผิวหนัง ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและลดความเครียด  และได้มีการนำมาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ

สำหรับโรงพยาบาลระนอง ได้ส่งเสริมการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดูแลสุขภาพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ให้บริการทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไป มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ  สระธาราบำบัดที่ใช้น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ใช้สปาทางการแพทย์และการแพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย  ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวจากระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต กระดูกหัก น้ำหนักมาก เด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว โรคข้อติด ผู้ที่ฟื้นจากการบาดเจ็บของข้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดเรื้อรัง  ลดการบวม กระตุ้นการไหลเวียนในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น  และยังมีคลินิกกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ล่าสุด  สามารถรองรับผู้ป่วยเพื่อการฟื้นฟูได้วันละ 200 คน

นอกจากนี้ ได้วางแผนเพิ่มศักยภาพการให้บริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและฟื้นฟูระบบประสาทและกล้ามเนื้อ บริการขาเทียม ข้อเข่าเสื่อม ทันตกรรมประดิษฐ์ รวมทั้งการเป็นศูนย์อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โดยร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เพื่อให้บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ