ศผส.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร อบรม การบริหารจัดการตลาดและการแปรรูป สำหรับ “กลุ่มแปลงใหญ่กระบือ”

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้รับเชิญจาก  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร การจัดการตลาดและการแปรรูป สำหรับ กลุ่มกระบือหนองฉาง (แปลงใหญ่กระบือ) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เกษตรกรจำนวน 30 ราย

กิจกรรมประกอบด้วย

-บรรยาย การสร้างมูลค่าสินค้าและการเพิ่มยอดขาย

-บรรยาย​ หลักแปรรูป​ และ​ การสร้างสถานที่ผลิต

-การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา

-บรรยาย​ หลักแปรรูป​ และ​ การสร้างสถานที่ผลิต

-การสาธิตและฝึกปฏิบัติแปรรูปเนื้อกระบือแดดเดียว แหนมเนื้อกระบือ สเต็กเนื้อกระบือ และเบอร์เกอร์เนื้อกระบือ

เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้กับสินค้าปศุสัตว์ที่มีอยู่ต่อไป

…………………………………………………