“รชค.!!เป็นประธานในพิธีเปิดการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย”

วันที่ 17 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย”  โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในการนำรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท  Edison Motors  จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้  จำนวน 1 คัน มาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. เพื่อศึกษาข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน และสมรรถนะของรถโดยสาร

โดยมี นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ  นายยุกต์ จารุภูมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การ นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ดร.ยศพงษ์ ลออนวล  หัวหน้าโครงการฯ รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  Mr.Noh Kwang-il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย   Mr.Sehyum Cho ประธานบริษัท Edison Motors  จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารองค์การเข้าร่วมพิธี  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ นายไพรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมรถโดยสารไฟฟ้าและทดลองนั่งรถโดยสารคันดังกล่าว เพื่อเดินทางไปเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ อู่พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4!!