สมาชิกสภา อบจ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนชาวอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวสุกานดา เสมหิรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ เขต3 นายสุทิพย์ ไชยประพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายสนั่น โตเสือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมกับ เทศมนตรีตำบลบางใหญ่ โดย นายประเสริฐ วัดผลัด นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่,สมาชิกสภา อบต. ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและ อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ บริเวณวัดพระนอน และวัดหลังบาง อำเภอบางใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสังกัดเทศบาลตำบลบางใหญ่ร่วมรับลงทะเบียนและมอบถุงยังชีพ

………………………………………………………………………

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี