Porcela (พอร์ซเซล่า) มอบถุงยังชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยางไวนิลและสินค้าเกี่ยวเนื่อง (ที่ 4จากขวา) พร้อมด้วย นายประพันธ์ ขจรไพศาล ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ที่3จากซ้าย)พร้อมทีมงาน มอบถุงยังชีพ  ซึ่งจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการ “ปันสุขสู้ภัยโควิด จาก กระเบื้อง Porcela (พอร์ซเซล่า)” ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้ที่เดือดร้อนเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยบริษัทได้ดำเนินการบริจาคถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วภูมิภาคอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 30 แห่ง

……………………………………………….