รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แจกหน้ากากผ้าให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายภคพงศ์  ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม.และ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท BEM นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารและพนักงาน  รฟม. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ BEM ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ณ สถานีสุขุมวิท ซึ่งเป็นสถานีที่มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม.ในฐานะหน่วยงานกำกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน และได้ตระหนักถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และ กรมการขนส่งทางราง ที่ได้มีการเน้นย้ำให้ รฟม. เข้มงวดเป็นพิเศษสำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในเขตระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้ ในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น รฟม.จึงได้ร่วมกับ BEM จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ ในการดูแลสุขอนามัยและป้องกันตนเอง  แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ด้วยการแจกหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT จำนวน 1 ล้านชิ้น ในโครงการ Healthy Journey with BEM เพื่อแทนความห่วงใย พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2563 สลับช่วงเวลาไปจนครบทั้ง 53 สถานี ของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับหน้ากากอย่างทั่วถึงมากที่สุด และพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับหน้ากากผ้าฟรี 1 ชิ้น ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในสถานีรถไฟฟ้า การตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในทุกสถานีตลอดระยะเวลาการให้บริการ การเพิ่มขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วน การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า และการทำความสะอาดเหรียญโดยสาร เป็นต้น และใคร่ขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าสวมใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า  การสร้างระยะห่างทางสังคม หรือ  Social Distancing ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  โดย รฟม. และ BEM ขอให้คำรับรองแก่ประชาชนว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ ที่เคยใช้ในระบบรถไฟฟ้า MRT ยังคงมีอยู่ครบถ้วนและจะต้องเข้มงวดยิ่งกว่าเดิม เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นจนใกล้เคียงกับปริมาณปกติในเร็ว

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

………………………………………………….

สำนักสื่อสารองค์กร รฟม.