กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ศึกษางานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 และ 3

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ศึกษางานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ โดยมีนายโอภาส อาภรณ์ชยานนท์ รองผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธาและระบบรางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และนายดำรงศักดิ์ ปิ่นรัตน์ พนักงานเทคนิค 8 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมด้วยพนักงานบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้การต้อนรับ โดยในปัจจุบัน ช่วงสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร ระยะทาง 58 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 7,560 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 70.29 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.78 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 31 มกราคม 2565 และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟลอดผ่านภูเขา จำนวน 3 อุโมงค์ ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 9,290 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 42.22 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.32 กำหนดแล้วเสร็จ 30 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้แทนกรมการขนส่งทางรางได้เน้นย้ำให้บริษัทที่ปรึกษาฯ และผู้รับจ้าง ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง รวมถึงการขุดเจาะและการระเบิดเพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ และมาตรการการอพยพออกจากอุโมงค์ และทางยกระดับ กรณีเกิดเหตุขัดข้อง/อุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว ตลอดจนพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการเมื่อเปิดใช้งานด้วย

……………………………………………………