พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ภาคเช้า)

ราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ออกข่าวเวลา 05.00 น.)

………………………………………………………….