ปฏิทินข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี โดยมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

ในวันที่3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี เวทีเสวนา หัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รศ.พิจิตราศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อและกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเพจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในวันที่3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี เวทีเสวนา หัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาว

สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อและกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเพจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ http://www.facebook.com/PressCouncilThailand/

………………………………………………………