25-26 มิ.ย. 63 วิศวะมหิดล เปิดอบรมเรื่อง Business Model Canvas และการเขียนแผนธุรกิจ

ก้าวใหม่สู่โลกธุรกิจยุคนิวนอร์มอล นั้นการเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญเสมือนเป็นคู่มือแนวทางดำเนินธุรกิจ ทำการตลาดและบริหารงาน และยังส่งผลถึงการพิจารณาขอสนับสนุนทุนอีกด้วย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรม เรื่อง “Business Model Canvas…การเขียนแผนธุรกิจกับการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน PMU” ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 โดยมีทั้งแบบร่วมงานทางออนไลน์ผ่าน Webex และแบบมาอบรมด้วยตนเอง ณ ศูนย์ Innogineer Studio อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา

พบกับ 2 หัวข้อที่น่าสนใจ 1.โมเดลธุรกิจ แผนเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นจริง 2. กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้า วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารการตลาด นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้ทราบถึงความจำเป็นและเทคนิคในการทำโมเดลธุรกิจ และองค์ประกอบทั้ง 9 ของแม่แบบโมเดลทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมีชั้นเชิง สามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจในยุค 4.0 ได้ ตลอดจนมีไอเดียที่สร้างสรรค์ มองเห็นภาพรวมของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์แผนธุรกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https:http:////do.eg.mahidol.ac.th/business-model-canvas/model-canvas.php สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail : suphansa.han@mahidol.ac.th , kulthida33@gmail.com โทร. 094-939-5661 , 02-889-2138 ต่อ 6052-4