โครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เริ่มแจกระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 300 กล่องต่อวัน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการเขตดุสิต เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิต มาช่วยจัดระเบียบตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมสรรพสามิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

…………………………………………………………………………………….