ก.แรงงาน จัดกิจกรรม “One School One Country” แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยมอบนโยบายให้ กพร.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการแข่งขัน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงทักษะฝีมือของเยาวชนอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประเทศไทยในการต้อนรับตัวแทนประเทศสมาชิกในอาเซียนที่เข้าร่วมงานแข่งขันฯ ในครั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี คือกิจกรรม “หนึ่งประเทศ หนึ่งโรงเรียน” (One School One Country) โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี จำนวน 10 แห่ง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้กับคณะผู้แข่งขันและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสมาชิกอาเซียน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าเยี่ยมชม โดยโรงเรียน 1 แห่งจะทำหน้าที่ต้อนรับประเทศสมาชิกอาเซียน 1 ประเทศ ประกอบด้วย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี ต้อนรับประเทศบรูไน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับประเทศกัมพูชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ต้อนรับประเทศอินโดนีเซีย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ต้อนรับประเทศลาว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี ต้อนรับประเทศมาเลเซีย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ต้อนรับประเทศเมียนมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ต้อนรับประเทศฟิลิปินส์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ต้อนรับประเทศสิงคโปร์ โรงเรียนปากเกร็ด ต้อนรับประเทศเวียดนาม และโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ต้อนรับประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกเข้าเยี่ยมชมในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะนำเสนอกิจกรรมที่โดดเด่น ที่สื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีของไทย อาทิ การละเล่นของเยาวชนไทย การชกมวยไทย การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเล่นดนตรีไทย และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

“One School One Country เป็นกิจกรรรมหนึ่งที่ประเทศไทย เตรียมจัดไว้เพื่อตอนรับเยาวชนและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินทางมาร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ ภายในงานยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ช่วยให้การจัดงานแข่งขันมีความสมบรูณ์มากขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน ร่วมสัมผัสบรรยากาศดังกล่าวในงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.wsasean2018.com” อธิบดีกพร.กล่าว