วิทยาลัยดุสิตธานีจัดโครงการ “ทดลองเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ”

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College) จัดโครงการ “ทดลองเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ” โดย ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน สำหรับงานนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากกว่า 30สถาบัน จำนวนมากกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การประกอบอาหารไทย-อาหารต่างชาติ  (Le Cordon Bleu) การชงเครื่องดื่ม (ม็อคเทล สมูทตี้) เทคนิคการจัดโต๊ะอาหาร เทคนิคการพับผ้า และการปูเตียง ต่อด้วยเทคนิคการทำสปา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับทั้งความสนุกสนาน และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้งานบริการหลากหลายรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ