กสร. เตือนรับงานทำที่บ้านระวังโดนหลอก แนะตรวจสอบก่อน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนผู้รับงานไปทำที่บ้าน และประชาชนทั่วไป ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกให้รับไปทำที่บ้าน แนะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ว่าจ้างว่าก่อนรับงานมาทำ สงสัยสอบถามสายด่วน 1506 กด 3

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงผู้รับงานไปทำที่บ้านในลักษณะของการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีงานหรือผลิตภัณฑ์ให้รับไปทำที่บ้าน เช่น งานแยกสีริบบิ้น ลูกปัด กระดุม เป็นต้น บางรายหลอกให้ผู้รับงานโอนเงินลงทุนค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อน และเมื่อโอนเงินให้แล้วก็หนีหายไปโดยไม่มีงานให้ทำ หรือบางรายไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ และผู้เสียหายส่วนใหญ่จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะเอาผิดกับผู้หลอกลวงได้ กสร.จึงขอฝากเตือนไปยังผู้ที่ต้องการหารายได้โดยการรับงานไปทำที่บ้าน ให้ตรวจสอบผู้จ้างงานว่ามีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 หรือไม่ เช่น มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านมอบให้แก่ผู้รับงานฯ ซึ่งจะต้องมีชื่อที่อยู่ทั้งของผู้ว่าจ้าง
และผู้รับงานฯ อัตราค่าตอบแทน ไม่มีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหาย ไม่ส่งมอบงานอันตรายให้ทำ เป็นต้น

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านก็จะมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงสองแสนบาท หรือจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ และขอให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังการหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาติดต่อได้ที่ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 0 2245 7170 หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3