“กทท. มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย แก่ผู้ประกอบการ 231 รายทั่วประเทศ”

กรมการท่องเที่ยว (กทท.) จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2561 แก่ผู้ประกอบการ 231 ราย ทั่วประเทศ  ซึ่งกรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อยกระดับคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

มีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองแล้วมากกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งในปีนี้กรมการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมและรีสอร์ท มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) มาตรฐานที่พักแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) และมาตรฐานอาเซียน และในวันนี้ เป็นการมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานครั้งที่ 4 ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานสินค้าและบริการ

 

นายอนันต์  วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การจัด “พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” ในวันนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจำนวน 231 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย มาตรฐานประเภทกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า มาตรฐานกิจกรรมดูนกสำหรับมาตรฐานประเภทสินค้าและบริการ อาทิ มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล มาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นอกจากจะเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เลือกใช้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยมีมาตรฐานในทุกด้านอย่างยั่งยืนอีกด้วย กรมการท่องเที่ยวจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกประเภทสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก www.thaits.org