กคช. จับมือ กนอ. ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินโครงการเคหะชุมชนบางชัน

การเคหะแห่งชาติจับมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ดินโครงการเคหะชุมชนบางชัน โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 1 ณ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

โครงการเคหะชุมชนบางชัน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 จากความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการเคหะแห่งชาติ ได้เช่าที่ดินจากการนิคมฯ เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 2 งาน
69 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทย 89 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จัดสร้างที่อยู่อาศัยเป็นอาคารเช่ารวม 1,264 หน่วย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้บุคลากรแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชันได้มีที่พักอาศัยที่มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น