ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด

ตามที่เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร แตกรั่ว บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.31 การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในวันนี้ (วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 15.30 – 24.00 น. โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ถึงบริเวณคลองหอมศิล

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การประปานครหลวง