สธ. ให้โรงพยาบาลเตรียมระบบบริการประชาชน จากพายุโซนร้อน “เบบินคา”

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เบบินคา เตรียมระบบบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดหากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคา(BEBINCA) ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตรียมระบบบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ได้ให้โรงพยาบาลดำเนินการตามแผนป้องกันน้ำท่วมสถานบริการ ไม่ให้กระทบกับประชาชน เตรียมกระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ ขนย้ายยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ไว้ในที่ปลอดภัย สำรองยา เวชภัณฑ์ ออกซิเจน อาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย สาธารณูปโภคพื้นฐาน สำรวจระบบสำรอง ไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ให้พร้อมใช้งาน เตรียมแผนการอพยพผู้ป่วย ระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรวจเส้นทางการขนย้าย เตรียมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการนอกโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ได้ให้ทีมหมอครอบครัวและ อสม.ออกเยี่ยมบ้านสำรวจกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด เฝ้าระวังโรคป้องกันโรคและอุบัติภัยที่มากับน้ำท่วมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ ไฟดูด โรคที่มากับน้ำท่วม เช่นโรคฉี่หนู รวมทั้งแนะนำให้หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยง ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์ และปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด เตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเรื่องโรคติดต่อต่างๆ ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422