ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง แผนการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณคลองบางขวด

การประปานครหลวงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 เมตร บริเวณคลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน และจะมีการบำรุงรักษาอีกเพียง 2 ครั้ง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม และคืนวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ จำเป็นต้องปิดการจราจร บริเวณคลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจ ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทางจากเกาะกลาง และส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

พื้นที่น้ำประปาไม่ไหล

กรุงเทพมหานคร

  • เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตประเวศ เขตบึงกุ่ม
    เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง)

พื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

กรุงเทพมหานคร

  • เขตลาดกระบัง

สมุทรปราการ

  • อำเภอบางบ่อ ตำบลเปร็ง ตำบลคลองนิยมยาตรา ตำบลคลองสวน ตำบลบางบ่อ ตำบลบางพลีน้อย

ตำบลบ้านระกาศ

  • อำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง ตำบลราชาเทวะ ตำบลหนองปรือ ตำบลบางพลีใหญ่
  • อำเภอบางเสาธง ตำบลบางเสาธง ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องโปรดแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

การประปานครหลวง