รวมใจ ปลูกสวนป่า “พุทธวนา”

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ชมรมจิตสู่จิต  ถือฤกษ์ดี จัดกิจกรรมรวมใจ ปลูกสวนป่า “พุทธวนา” ซึ่งมี “พล.ร.อ. วสินธ์ สาริกภูติ” เป็นประธาน คณะกรรมการชมรมจิตสู่จิต , “น.อ(พิเศษ) นรินทร์ นิลศิลา” อาจารย์ใหญ่ของชมรมจิตสู่จิต และ “พล.ต.ต. เสริมคิด สิทธิชัยกานต์” เจ้าของจิตธรรมพุทธสถานได้ร่วมเป็นประธาน ,”น.อ.จักษวัฏ สายวงค์” ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร  รวมด้วย “คุณ ณภัสวรรณ จิลลานนท์” ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพจากสถาบัน John Robert Power ,“อ.จิดาภา  จิตตะสุสุทโธ” อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา สมาชิกกลุ่มจิตสู่จิต.. โคราช และผู้ฝึกจิตจากชมรมฯและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้น ณ  ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ที่มาของแนวคิด สวนป่า “พุทธวนา” โดย ท่านผู้การ น.อ. (พิเศษ) นรินทร์ นิลศิลา ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฆราวาสของชมรมจิตสู่จิต ได้ปวารณาตนค้นคว้าวิถีจิตตามแนวทางพุทธศาสนามาทุกรูปแบบในช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา จนท้ายที่สุด จิตที่ฝึกฝนดีแล้วของท่านตามมรรควิธีจิตสู่จิต จิตแนวกว้างขวางแบบอัปมัญญาเต็มสากลจักรวาลของท่าน ได้ค้นพบและพิสูจน์ความลึกลับแห่งวิถีจิตจากพระสูตรสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเทศนาในช่วง 8 ปีสุดท้ายก่อนปรินิพพาน อันได้แก่ ‘พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร’ ซึ่งท่านผู้การได้เปิดเผยและถ่ายทอดให้กับผู้ฝึกจิตของชมรมฯ ให้สามารถฝึกจิตเพื่อเข้าถึงธรรมะอันสูงสุดนี้ได้

ท่านผู้การและคณะทำงานชมรมจิตสู่จิต จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่อันเหมาะสมเพื่อ เผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้ให้กว้างขวางออกไป ด้วยการสนับสนุนจาก ท่านพลตำรวจตรี เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้อนุญาตให้ทางชมรมจิตสู่จิต สามารถใช้สถานที่ของท่านที่ “จิตธรรมพุทธสถาน” เลขที่ 99/9 กมู่ที่ 14 ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรได้ ทางชมรมจิตสู่จิตจึงร่วมกับท่าน “พล.ต.ต.” เสริมคิด พัฒนาดินแดนแห่งนี้เพื่อประโยชน์แห่งพุทธศาสนาและมหาชนสืบไป

ซึ่งสวนป่านี้ ได้รับนามว่า ‘พุทธวนา’ สวนป่าแห่งพุทธะ จะเป็นสถานที่ก่อเกิดพุทธะ พุทธปัญญามากมาย ไม่มีประมาณ  นอกจากสวนป่าพุทธวนาอันน่ารื่นรมย์แล้ว สิ่งก่อสร้างสำคัญอีกองค์หนึ่งได้แก่ พระสถูป ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ประกอบด้วย 4 สัณฐานคือ กระหม่อมธาตุ มันสมองธาตุ พระโลหิตธาตุ และข้อพระบาทธาตุ  จัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุชุดที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ส่วนพระเศียรจนถึงพระบาท และบัดนี้ท่านผู้การฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้แล้วว่าจะมอบให้เพื่อบรรจุไว้ในพระสถูปที่สวนป่าพุทธวนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ต่อไป

ปัจจุบัน ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านฯเสริมคิดได้จัดสร้างศาลา ๙ กังวาน, ระฆังพุทธบารมี องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และรูปหล่อองค์พระครูหลวงปู่เทพโลกอุดรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งสององค์ประดิษฐานอยู่บนศาลา ๙ กังวาน  และในอนาคตจะได้มีการจัดสร้างพระสถูป และศาลาพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร เพื่อไว้ใช้ในงานเผยแผ่พระสัทธรรมฯโดยชมรมจิตสู่จิตต่อไป

สวนป่าพุทธวนาถูกออกแบบโดย “คุณสราวุธ ทูละมาลย์” หรือเรียกกันในวงการว่า คุณสรา เจ้าของบริษัท บ้านสรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเป็นเจ้าของฉายา “นักจัดสวน 100 ล้าน” จากรายการ”เช้าดูวู้ดดี้”และ”วู้ดดี้เกิดมาคุย” ซึ่งทางทีมงานคุณสรามีประสบการณ์ออกแบบและจัดสวนมามากกว่า 15 ปี มีผลงานการออกแบบและจัดสวนมากมายทั่วราชอาณาจักร ด้วยเทคนิคการจัดสวนแบบระบบนิเวศเพื่อให้สวนดูแลง่ายด้วยตัวของมันเอง ทำให้สวนที่คุณสราจัด มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและดูแลง่ายในเวลาเดียวกัน ทำให้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในผู้ที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆ ซึ่งวิธีการออกแบบและจัดสวนของคุณสรานี้สอดคล้องกับรูปแบบของสวนป่าพุทธวนาเป็นอย่างยิ่ง