รายการ Vision Plus ตอน 118 ปี กรมชลประทาน

Featured Video Play Icon

ครบรอบ 118 ปี กรมชลประทาน องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579 โดยทุกภารกิจ ในพื้นที่ของโครงการชลประทานได้พัฒนาไปถึง 33 ล้านไร่ และจะพัฒนาเพิ่มอีก18 ล้านไร่ ในปีพ.ศ.2579 การบริหารจัดการทั้งหมด ก็จะมีการแบ่งโครงสร้างให้กับทางสำนักชลประทาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 17 สำนัก สิ่งสำคัญคือ จะมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอีก 101 โครงการ ที่จะดูแลโครงการขนาดใหญ่ โครงการชลประทานจังหวัด อีก 76 โครงการ ก็จะดูแลโครงการขนาดกลาง ขนาดเล็ก ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ตลอดเวลา