พาณิชย์’ เตรียมเปิดเว็บไซต์ค้นหาธุรกิจและบริการแบบครบวงจร www.smartthaibiz.comพร้อมเปิดให้บริการในวันคล้ายวันเกิดกระทรวงพาณิชย์ 20 สิงหาคม นี้

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้แข็งแกร่ง เตรียมเปิดเว็บไซต์ค้นหาธุรกิจและบริการแบบครบวงจร www.smartthaibiz.com ภายใต้คอนเซ็ป Prompt Biz Finder : พร้อมค้นหาธุรกิจ-บริการ ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการส่งเสริมการประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น-พัฒนา-พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาด รวมทั้ง ธุรกิจที่ต้องการหาพันธมิตร ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมรายได้ และประชาชนที่ต้องการหาช่างบริการประเภทต่างๆ สามารถค้นหาได้เพียงคลิกเดียวผ่านเว็บไซต์ www.smartthaibiz.com ช่วยให้คนในสังคมใช้ชีวิตได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลามากขึ้น พร้อมเปิดให้บริการในวันคล้ายวันเกิดกระทรวงพาณิชย์ 20 สิงหาคม นี้

                นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งระบบมาโดยตลอด รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงานมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ประจำที่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมแบบคู่ขนานเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยพัฒนาความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย พัฒนาบุคลากรที่ต้องการเข้าสู่แวดวงธุรกิจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมรายได้ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการช่างประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป”

“ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เตรียมเปิดเว็บไซต์ค้นหาธุรกิจและบริการแบบครบวงจร www.smartthaibiz.com ที่พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ป  Prompt Biz Finder : พร้อมค้นหาธุรกิจ-บริการ ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่ครบวงจรมากที่สุดเว็บไซต์หนึ่งของประเทศ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ-การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ-พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดด้วยความแข็งแกร่ง การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงธุรกิจที่กำลังดำเนินกิจการอยู่อย่างถ่องแท้ การขยายช่องทางการตลาดและลดต้นทุนธุรกิจโดยใช้ระบบอี-คอมเมิร์ซเข้ามาช่วย การหาพันธมิตรทางธุรกิจ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (B2B, B2C และ C2C) และผู้ที่กำลังเริ่มต้นเข้าสู่แวดวงธุรกิจก็สามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนได้จากเว็บไซต์นี้ โดยธุรกิจที่มีรายชื่อในเว็บไซต์จะเป็นธุรกิจที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

รมว.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะเดียวกัน ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ตนเองทุกช่วงอายุวัย เว็บไซต์ฯ ดังกล่าวยังเป็นแหล่งรวบรวมอาชีพประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวสามารถเข้ามาเลือกเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ตามความถนัด เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ แม่บ้าน ช่างประเภทต่างๆ เป็นต้น เพื่อรองรับนโยบายสร้างงาน สร้างอาชีพของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรวบรวมช่างฝีมือประเภทต่างๆ โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ Startup เช่น กระทรวงแรงงาน สารพัดช่าง ร้านช่างประชารัฐ Fixzy, BeNeat, Seekster ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งประชาชนทั่วไปที่กำลังมองหาช่างประเภทต่างๆ ก็สามารถเข้ามาค้นหาช่างมีฝีมือเพื่อขอรับบริการได้จากเว็บไซต์ฯ นี้”

“ไม่เพียงเท่านี้ เว็บไซต์ smartthaibiz.com ยังมีระบบ Review Rating เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกธุรกิจหรือช่างประเภทต่างๆ ได้ตามความพึงพอใจ โดย Review Rating เป็นคะแนนที่ผู้เคยใช้บริการได้ให้คะแนนไว้ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการเลือกใช้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความพึงใจของผู้ใช้บริการโดยรวมจากร้านค้านั้น รวมถึง กระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ได้คะแนนความพึงพอใจน้อยเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เว็บไซต์ smartthaibiz.com รองรับการใช้งานทั้งทางโทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) สามารถใช้งานง่าย และสะดวก โดยอนาคตจะมีการพัฒนาให้เป็นแอพพลิเคชั่น และผู้ใช้บริการสามารถติดต่อพูดคุยและเชื่อมโยงผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ทันที ”

“ขณะนี้ www.smartthaibiz.com กำลังดำเนินการทดสอบระบบเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นี้ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 98 ปี ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะสามารถช่วยให้นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปใช้ชีวิตได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของกระทรวงพาณิชย์ “ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” รมว.พณ.กล่าวทิ้งท้าย

***********************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า