ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…เส้นทางเลียบคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามดูแลพื้นที่ท่องเที่ยว จ.สมุทรสาคร และสมุทรสงครามได้นำคณะสื่อมวลชนชมรมท่องเที่ยวเดินทางเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำมาเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาความเป็นมาของสถานที่ทางประวัติศาสตร์

เราเริ่มต้นวัดธรรมจริยาภิรมย์ริมคลองดำเนินสะดวก ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภายในบริเวณวัดนี้มีพระเจดีย์รัตนมหาธาตุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสามองค์หลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่ออู่เงินและหลวงพ่ออู่นาค ส่วนพระอุโบสถมีพระประธานประดิษฐานคู่กับพระอุโบสถมาตั้งแต่สร้างวัดนี้สำหรับด้านหน้าประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่8 มีมงกุฎและด้านล่างคือองค์พญาครุฑจัดสร้างได้สวยงามหาชมได้อยาก ใกล้ๆพระอุโบสถมีต้นไม้สูงใหญ่ทุกปีผึ้งหลวงเข้าทำรังขนาดใหญ่พอถึงเดือนพฤศจิกายนผึ้งหลวงจะทิ้งรังบินหนีไปอยู่ที่อื่นเป็นแบบนี้ทุกปีถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของวัดนี้ น่าเดินทางไปวัดธรรมจริยาภิรมย์ แล้วเดินทางต่อไปหลักสี่ เข้านมัสการหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองเชื่อว่าสร้างด้วยไม้ตะเคียนยักษ์แต่เดิมประดิษฐานในวัดร้างปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ชาวคลองดำเนินสะดวกเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เดินทางมาขอพรกันมาก เสร็จแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงเกษตร “บ้านไทยฟาร์ม” มีบ่อเลี้ยงปลาสลิด ปลูกผักไฮโดโปนิคส์ และร้านกาแฟสดออกรสชาติ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงส่วนใหญ่จะถ่ายภาพบรรยากาศก่อน เพราะบ่อเลี้ยงปลาสลิดมีสะพานทอดยาวตามบ่อน้ำหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวังปลาบวกกับน้ำพุดูสวยงาม

นอกจากนี้”บ้านไทยฟาร์ม”มีเมนูสลัดผักแสนอร่อยและไอศครีมบัวลอยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว แล้วเดินทางไปต่อถึงสองตลาดสามวัฒนธรรมหลักห้าคลองดำเนินสะดวกเขต อ.บ้านแพ้วสมุทรสาครข้ามคลองเล็กๆไปเข้าเขต อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี คำว่าสองตลาด เขต อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาครเค้าเรียกตลาดชาวจีนมีศาลเจ้าประจำตลาดเมื่อข้ามเข้าเขต อ.ดำเนินสะดวกเค้าเรียกตลาดไทยมีวัดปราสาทสิทธิ์คู่กับตลาดแห่งนี้ สำหรับสามวัฒนธรรมคือชาวจีน ชาวไทยและชาวคริส ตลาดริมน้ำหลักห้ามีร้านค้าห้องแถวโบราณขนานไปเป็นแนวกับคลองดำเนินสะดวกมีร้านกาแฟโบราณ ร้านข้าวต้มแห้ง ก๋วยเตี๋ยวหมูบนคานเรือและนั่งเรือแจวชมวิถีชีวิตชาวคลองดำเนินสะดวกนมัสการหลวงพ่อไตรรัตน์โรจนฤทธิ์ประดิษฐานบนวิหารวัดปราสาทสิทธิ์ส่วนด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเข้าชมได้เช่นกัน คลองดำเนินสะดวกขุดขึ้นมาปลายรัชกาลที่4และแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5 เป็นเส้นทางตรงตั้งแต่วัดบางยางเชื่อมแม่น้ำท่าจีนไปถึงประตูน้ำบางนกแขวกแม่น้ำแม่กลองทั้งหมด 8หลัก ระยะทาง 33 กิโลเมตร 1หลัก 4กิโลเมตรหมายถึงขุดขึ้นสมัยรัชกาลที่4

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม เบอร์โทร 03475-2847-8 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอบคุณ ผอ.จิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามได้เชิญคณะสื่อมวลชนชมรมท่องเที่ยวเดินทางเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อ.บ้านแพ้วสมุทรสาคร