“VICTAM ASIA 2018” งานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กุญแจสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย พร้อมรักษาผู้นำตลาดส่งออกอาหารสัตว์ด้วยมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท

สุดยอดงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ “VICTAM ASIA 2018” งานนิทรรศการแสดงสินค้าและการประชุมทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี อาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง และอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว แป้ง ธัญพืช ที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย บริษัท วิคเทม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Victam International) นับได้ว่าเป็นงานที่รวบรวมภาคอุตสาหกรรมเอาไว้จบในที่เดียว ตลอดระยะเวลา 3 วัน 27 – 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พบกับสัมมนาเจาะลึก ตรงประเด็นในการสร้างโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรม และความพิเศษสุดของงานนี้คือกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจผ่านทางออนไลน์ สามารถจัดตารางนัดก่อนถึงวันงาน โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 6,500 ราย

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำตลาดโลกได้ส่งออกอาหารสัตว์รวมกว่า 20 ล้านตัน คิดเป็นเงินราว 300,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นอาหารไก่เนื้อ 40%, สุกร 30%, ไก่ไข่ 10 % และส่วนที่เหลือมาจากอาหารสัตว์น้ำ, อาหารวัว รวมถึงสัตว์อื่นๆ ด้วย

“VICTAM ASIA 2018” เป็นการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้าและการประชุมทางด้าน อุตสาหกรรม เทคโนโลยี อาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง และอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว แป้ง ธัญพืช ที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรวบรวมทุกอย่างของภาคอุตสาหกรรมเอาไว้ที่เดียว ผู้เข้าชมงานสามารถเข้าร่วมสัมมนาเจาะลึกหัวข้อที่สนใจ พร้อมร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และร่วมโอกาสทางการจับคู่ธุรกิจ และภายในงานยังมีนิทรรศการแบบครบวงจรของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์, สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ จัดโดยบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นพันธมิตรร่วมการจัดงานในครั้งนี้

นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าว ในฐานะตัวแทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย การจัดงาน “VICTAM ASIA 2018” นี้นับได้ว่าเป็นงานที่ช่วยยกระดับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย และอุตสาหกรรมแปรรูปธัญพืชของไทย ให้เห็นว่าธุรกิจอุตสากรรมอาหารสัตว์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบ การผลิต คุณภาพ และการส่งออก  ประเทศไทยยังมีศักยภาพความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ อีกทั้งยังมีความสามารถสร้างพื้นที่เพื่อยกระดับให้กับผู้ประกอบการไทยได้ทำกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมให้ก้าวไกลไปถึงต่างแดน ด้วยมีบริษัทชั้นนำจาก 30 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงาน จึงส่งผลดีให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสมากขึ้น

โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งออกอาหารสัตว์รวมกว่า 20 ล้านตัน คิดเป็นเงินราว 300,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นอาหารไก่เนื้อ 40%, สุกร 30%, ไก่ไข่ 10 % และส่วนที่เหลือมาจากอาหารสัตว์น้ำ, อาหารวัว รวมถึงสัตว์อื่นๆด้วย และไม่เพียงแต่มูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เท่านั้นที่เติบโต ยังรวมไปถึงมูลค่าตลาดของอาหารสำเร็จรูปที่เติบโตตามไปด้วย ซึ่งประเทศไทยมีรายได้จากอาหารสำเร็จรูปถึง 800,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นการซื้อขายภายในประเทศราว 70% ส่วนอีก 30% มาจากการส่งออกต่างประเทศ และสามารถนำเงินเข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 220,000 ล้านบาทเลยทีเดียว”

พร้อมกันนี้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ยังร่วมกับงาน VICTAM จัดงานสัมมนา “World Feed Industry Perspectives” งานสัมมนาให้ความรู้และเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตอาหารสัตว์ เทคโนโลยี วัตถุดิบ นำเข้า ส่งออก และอุปกรณ์ให้เข้าใจกับผู้ซื้ออย่างแท้จริง ทั้งในด้านของ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในอนาคต อีกทั้งยังนำสถานการณ์จริงมาแบ่งปันให้ฟังจากประเทศเวียตนาม และอเมริกาใต้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีโลก ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเตรียมการรับมืออย่างทันเหตุการณ์

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ดังนั้นการผลิตอาหารสัตว์ ไม่เพียงแต่ต้องพัฒนาด้านคุณภาพสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านราคา อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังต้องคำนึงถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานทั้ง 3 มิติหลักคือ ความปลอดภัย (safety) ความยั่งยืน (sustainability) และความมั่นคง(security) ให้กับประเทศและโลกโดยรวม ดังนั้นงาน VICTAM ASIA 2018 จึงเป็นอีกหนึ่งงานที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในงานและหัวข้อสัมมนาที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะมีส่วนในการช่วยยกระดับความรู้ให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของทุกตนอีกด้วย

นายเฮงค์ แวน เดอบัน (Henk Van de Bunt) รักษาการผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท วิคเทม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Victam International) กล่าวปิดท้ายว่างาน VICTAM ASIA 2018” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เรายังคงมองเห็นศักยภาพของประเทศไทย โดยเลือกให้เป็นศูนย์กลางของการจัดงานเช่นเดิม เพราะเราเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม สะดวกสบายในเรื่องของสถานที่การจัดงาน สถานที่พัก พร้อมการเดินทางที่รวดเร็ว และการทำธุรกรรมต่างๆ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานจากหลากหลายประเทศทั่วโลก และเรามีความเชื่อมั่นว่างาน  VICTAM ASIA 2018 สามารถที่จะเป็นศูนย์รวมให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาพบปะเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้ากันอย่างคับคั่งดังเช่นที่ผ่านมา

งาน Victam Asia 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร แห่งนี้ นอกจากจะเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ และการแปรรูปธัญพืชแล้ว ภายในงานยังมีการประชุมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ตลอดทั้ง 3 วันที่จัดงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามประเด็นหัวข้อที่สนใจไม่ว่าจะเป็น “Aquafeed Horizons Asia 2018”, “FIAAP Animal Nutrition Conference Asia 2018”, “GRAPAS and Global Milling Conference Asia 2018”, “Petfood Forum Asia 2018”