กรม สบส. แนะคัมภีร์ 4 วิธีสำหรับคุณแม่มือใหม่ ด้วยหลักสุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะคัมภีร์ 4 วิธีคุณแม่มือใหม่ด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติด้วยการให้นมลูกด้วยนมแม่ ได้รับทั้งคุณค่าทางโภชนาการและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพียงพอ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่และการสร้างน้ำนมที่มีคุณภาพสำหรับทารก งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม่เป็นบุคคลที่มีฐานะสำคัญในครอบครัวซึ่งมีบทบาทในการดูแลลูกๆและสมาชิกของครอบครัว ดังนั้น ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม กรม สบส.จึงขอแนะให้คุณแม่ทุกท่าน โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่นำหลักสุขบัญญัติไปใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ต้นด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนมแม่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งจากงานวิจัยเผยว่าทารกที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยนมแม่มีโอกาสในด้านพัฒนาการทางสมองและเชาว์ปัญญาที่ดีกว่าเด็กที่กินนมผสม นอกจากนี้สารอาหารและวิตามินจากน้ำนมแม่ยังช่วยให้พัฒนาการของสมองเด็กและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะได้รับประโยชน์จากนมแม่เพื่อช่วยให้พัฒนาการทางสมองเป็นไปอย่างปกติ และช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคจิตเวชได้ในอนาคตด้วย โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กทุกคนควรได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง อายุ 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยไปจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น

ด้าน นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์  ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา แนะคัมภีร์ 4 วิธี สำหรับคุณแม่มือใหม่ปฏิบัติทุกวันด้วยหลักสุขบัญญัติ ดังนี้ 1) ให้นมลูกด้วยนมแม่ นอกจากทำให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ยังช่วยให้คุณแม่น้ำหนักลดเร็ว ลดความเสี่ยงโรคอ้วน ประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก ความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะช่วยให้คุณแม่ผ่านพ้นภาวะซึมเศร้าหลังคลอด สามารถเลี้ยงลูกและเติมเต็มความสุขให้แก่ครอบครัวได้อย่างเต็มที่  2) รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นม ไข่ ผัก ผลไม้ ให้วิตามินที่คุณแม่ต้องการ และแคลเซียมซึ่งอาจมีการขาดเนื่องจากทารกดึงแคลเซียมไปใช้ คุณแม่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อใช้ในการสร้างน้ำนมที่มีคุณภาพสำหรับทารกและเสริมสร้างซ่อมแซมสุขภาพของคุณแม่ให้สมบูรณ์ รวมทั้งดื่มน้ำสะอาดไม่น้อยกว่า 8 แก้วต่อวัน  3) งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาดองทุกชนิด เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งคุณแม่และลูก และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก  4) ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวออกแรง ตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อสร้างความแข็งแรงและทำให้รูปร่างคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว นอกจากนั้นการออกกำลังกายยังช่วยหลั่งสารเอ็นโดฟินส์ซึ่งเป็นสารที่ลดความเครียดและช่วยให้มีความสุข ส่งผลต่ออารมณ์ในการเลี้ยงลูกน้อยของคุณแม่ด้วย

ทั้งนี้ คุณแม่ และประชาชนสามารถเข้าไปเรียนรู้สื่อสุขศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่ายผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้ด้านสุขภาพ (healthydee.moph.go.th) ของกระทรวงสาธารณสุขได้