คปภ.ร่วมออกบูธในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน“ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน”

• นายกฯเยี่ยมชมบูธ คปภ. แนะนำให้เพิ่มบทบาทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยช่วยเหลือประชาชน และให้บูรณาการการทำงานกับมหาดไทยเพื่อให้ประชาชนทำประกันภัยพรบ.รถยนต์-รถจักรยานยนต์ภาคบังคับมากขึ้น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน” ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ห้องจูบิลี่ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดย สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. การให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักอีกด้วย

ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ สำนักงาน คปภ. ซึ่งได้แสดงความสนใจการดำเนินงาน ของ สำนักงาน คปภ. โดยเฉพาะบทบาทในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งระบบประกันภัย ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพราะหากเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ระบบประกันภัยจะช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดย สำนักงาน คปภ. ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานในการกำกับดูแลระบบประกันภัย รวมทั้ง โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การประกันภัยข้าวนาปี ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้รายงานถึงบทบาท และผลการดำเนินงาน ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน คปภ. ซึ่งมีความสำคัญต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยจากรถเป็นอย่างมาก

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจ ได้ซักถามและให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยหลังจากที่ได้รับทราบถึงปัญหาที่ประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยังไม่ได้ทำประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับทั้งๆที่กฎหมายกำหนดและยังปรากฏว่าจำนวนอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจนเกิดความสูญเสียเกิดในกลุ่มรถจักรยานยนต์ซึ่งส่วนใหญ่มิได้ทำประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับ

นายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้คำแนะนำให้เพิ่มบทบาทของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. บูรณาการการทำงานเพื่อให้ประชาชนทำประกันภัยรถยนต์-รถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ. ภาคบังคับให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยเร็ว