ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับผู้ใช้บริการ รุ่นที่ ๖๑ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งนับเป็นมหามงคลพิเศษอย่างยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว โดยพิธีการประกอบด้วย ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้า หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จากนั้นประธานกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีและพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงราชสดุดีและทำความเคารพ ตัวแทนผู้ใช้บริการ รุ่นที่ ๖๑ มอบพวงมาลัยดอกมะลิให้ประธาน โดยภายหลังเสร็จพิธี ทั้งคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และร่วมชมนิทรรศการ “วันแม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” พร้อมเขียนความในใจมอบให้แม่ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.