พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสคบ. และ กทบ.เพื่อให้สมาชิกได้รับความความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรณนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองทุนได้รับความความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเองให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง สิทธิผู้บริโภคสิทธิเพื่อความเป็นธรรมในสังคม วิทยากรโดย นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย และในช่วงบ่ายมีการเสวนาเรื่อง การประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการขอรับตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค วิทยากรโดย นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ และนายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คน