กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”นำ สิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้!!

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วย จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์  เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รว.จว.ป.ข.พื้นที่ อ.หัวหิน

เข้าเยี่ยม น.ส.เรืองรัตน์ รุ่งเรื่อง บ้านเลขที่ ๑๔/๑๐๕ ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ยากไร้ มีบุตร ๕ คน เลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะขาย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้รับการบริจาคจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”และประธานที่ปรึกษา”มูลนิธิ พระราหูใจถึงใจ” มอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมให้กำลังใจเพื่อดำเนินชีวิตสู้ต่อไป!!