ไทย เร่งหารือกัมพูชา ดูแลแรงงานในช่วงสถานการณ์ช่วงโควิด

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้ประชุมหารือร่วมกับ H.E. OUK Sorphorn เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เพื่อหารือในเรื่อง สถานการณ์แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย และแนวทางการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชากลุ่มต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประสงค์ให้แรงงานสามารถทำงานต่อไปได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ เพื่อเป็นการลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายของแรงงาน และยังช่วยให้นายจ้างและสถานประกอบการลดความวิตกกังวลว่าจะขาดแคลนแรงงานในส่วนภาคกิจการที่มีความจำเป็น

“ทางฝ่ายกัมพูชาเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น และเห็นควรที่จะมีการประชุมระหว่างกันของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Conference ต่อไป นอกจากนี้ ทางฝ่ายกัมพูชายังได้ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน ตลอดจนความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

……………………………………………………………………….