กรุงไทย ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงไทย  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563

………………………………………………………..