นายอำเภอไทรน้อย เร่งรณรงค์ปลูกผักสวนครัวจากริมรั้ว สู่แผนปฏิบัติการขยายผลทั้งอำเภอ !!!

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ บ้านพักนายอำเภอไทรน้อย : นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย นำทีมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไทรน้อย ประกอบด้วย นางปรียานุช สุพิมพ์พานนท์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ สัสดีอำเภอ ผอ.กศน. ปลัดอำเภอ และเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ไว้บริโภคในครัวเรือน และเพื่อร่วมเร่งขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ของอำเภอไทรน้อยให้ร่วมกันปลูกผักในทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการพึ่งตนเองในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ทั้งนี้ ยังเพื่อเป็นการสร้างกระแสรณรงค์ ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและของจังหวัดนนทบุรี ที่สนับสนุนให้เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID19 ซึ่งจะช่วยลดรายจ่าย และสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงสุขภาพปลอดภัยจากสารเคมี

นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” วันนี้อำเภอไทรน้อย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมระดับอำเภอเป็นครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันรณรงค์ขยายผลให้ทุกครัวเรือนของอำเภอไทรน้อย มีการปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารกันทั้งอำเภอ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ภายในอำเภอยังสามารถนำผักที่ปลูกไว้ไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอีกด้วย มาร่วมกันปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. และอำเภอไทรน้อย กันนะครับ นายอำเภอไทรน้อย กล่าวทิ้งท้าย

สถานี พช.CNS นนทบุรี :รายงาน……