DITP เผยโอกาสทองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เผยตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาขยายตัวต่อเนื่อง ชี้เป็นโอกาสสำหรับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ รวมถึงการเข้าไปลงทุนในธุรกิจก่อสร้าง ออกแบบ และเฟอร์นิเจอร์ เพื่อป้อนความต้องการของตลาด แต่ต้องศึกษากฎหมายและข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจ

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ได้รายงานถึงสถานการณ์ธุรกิจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชา โดยพบว่า มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินว่าจะมีคอนโดกว่า 13,000 ยูนิตเข้าสู่ตลาดในปีนี้ และธุรกิจให้เช่าคอนโดที่พักอาศัย ก็มีการเติบโตตาม รวมถึงธุรกิจให้เช่าสำนักงาน โดยเฉพาะสำนักงานให้เช่าระดับกลางที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาด และยังมีการเติบโตของธุรกิจห้างค้าปลีกที่คาดว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวเพิ่มอีก 2 โครงการ

“นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชา ได้คาดกันว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเติบโต ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจกัมพูชา ทำให้มีการดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทยให้เข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะกัมพูชากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านการคมนาคมและที่อยู่อาศัย โดยมีโครงการก่อสร้างหลายร้อยโครงการในแต่ละปี”นางจันทิรากล่าว

นางจันทิรากล่าวว่า จากการขยายตัวดังกล่าว เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ทั้งการเข้าไปลงทุนในโครงการด้านคมนาคมและการก่อสร้าง และการเข้าไปทำธุรกิจด้านการออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพราะกัมพูชายังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ จึงเป็นโอกาสของนักออกแบบไทย ที่จะเข้าไปให้บริการ และยังพบว่ามีโอกาสในการส่งออกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ที่มีโอกาสในการเข้าไปทำ        ตลาดสูงมาก

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าไปลงทุน ผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษากฎหมายของกัมพูชาให้ดี เพราะแม้กัมพูชาจะเปิดกว้างในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ แต่กฎหมายหลายฉบับยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก จึงควรศึกษารายละเอียดของกฎหมายให้ถ่องแท้ และศึกษาข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุน

ส่วนในด้านการส่งออก ขอให้พิจารณาหาคู่ค้าและเจาะเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนด้านการก่อสร้างในกัมพูชา เพื่อที่จะได้ดำเนินการไปได้พร้อมๆ กัน และสามารถเข้าร่วมกับกรมฯ ในการไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในตลาดกัมพูชา ซึ่งจะมีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่กรมฯ หรือสอบถามผ่านสายด่วน 1169 หรือติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญได้โดยตรง

************************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ