“มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การกีฬา โรงเรียนบ้านป่าป้อง จว.เชียงใหม่!!

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านป่าป้อง หมู่ ๓ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ “มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และ ประธานที่ปรึกษาบริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นำทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา รวมมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท ไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าป้อง โดยมี นายธีรวัฒน์ แสงปราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง คณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบในครั้งนี้

สืบเนื่องจากโรงเรียนบ้านป่าป้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต๑ ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอนอีกจำนวนมาก นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน “มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูและนักเรียนในครั้งนี้ จึงได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป!!