“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ทหาร และ “มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”นำ วีลแชร์ ช่วยเหลือเด็กป่วยโรคพิการซ้ำซ้อน!!

วันที่ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ -๑๕.๓๐น.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจว.ประจวบคีรีขันธ์(กอ.รมน.ปข.) นำโดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ปข. พร้อมด้วยร.ต.สันติ หอมตลบ หน.ชุด มว.รส.ที่ ๒ พื้นที่ อ.สามร้อยยอด จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ปข.พื้นที่ อ.สามร้อยยอด น.ส.กัลยรัตน์ ยิ้มแย้ม ครูประจำหน่วย บริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้ร่วม กันนำรถวีลแชร์ จำนวน ๑ คัน น้ำดื่มจำนวน ๒ แพ็ค พร้อมถุงยังชีพ ของ”มูลนิธิ พระราหู โครงการ ใจถึงใจ” โดยมี ดร. หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ มอบให้กับ ดช. สุพัด สุจริต บ้านเลขที่ ๔๗๑/๑หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งป่วย เป็นโรคพิการซ้ำซ้อน เดินไม่ได้ เพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับ. ด.ช.สุพัด สุจริต ในการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวอีกด้วย!!