เข้าร่วมประชุมคณะทำงานในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น6 สำนักงาน กศน.