เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

Featured Video Play Icon

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า มรว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.รง. มีบัญชาให้เร่งรัดการจ่ายเงินว่างงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะในจังหวัดที่ประกอบไปด้วยภาคธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตนจึงได้ลงปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจภาคบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนต้องปิดกิจการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จากสถานการณ์โควิด-19