กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน

ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) กรมชลประทาน โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ด้วยการบูรณาการข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9