บอย – พิษณุ ชวนเอามื้อฯ สร้างบ้านที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ จ.สระบุรี

หลังจากที่ บอย พิษณุ นิ่มสกุล เข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” อย่างซาบซึ้งมาเป็นเวลาถึง 4 ปีเต็ม ก็ถึงคราวลงมือสร้างพื้นที่ของตนเองบ้าง ด้วยหวังจะปลูกป่าและทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงได้รวมตัวกับเพื่อนๆ จากหลากหลายอาชีพอีก 14 คน สร้างบ้านบนพื้นที่รวมกว่า 47 ไร่ ให้เป็นชุมชนกสิกรรมวิถี

บอย พิษณุ จึงขอเชิญชวน “คนมีใจ” มาร่วมกันเอามื้อสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ อ.หนองแซง จ.สระบุรี เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน ผ่านการลงมือทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ  เรียนรู้การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม บำรุงดิน ทำปุ๋ย สร้างฝายชะลอน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ ไปจนถึงการสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน ได้แก่ ดำนา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างทำกระชังปลาและกระชังเลี้ยงกบในนาข้าว

นอกจาก บอย-พิษณุ แล้ว คุณแม่นวลนง จามิกรณ์ (คุณแม่แพนเค้ก) ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกหมู่บ้านที่จะมาร่วมลงมือตามรอยศาสตร์พระราชาด้วยเช่นกัน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 064-296-6442 หรือ เฟซบุ๊ก “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”